söndag, september 27, 2009

Om Facebook

Vi pratar om Facebook. Maria är medlem och ganska aktiv. C är inte medlem. Jag berättar:

- Jag är medlem men inte sökbar. Men jag kan se andras sidor.
- Är det kontrollbehovet?

C har avslöjat mig.

Inga kommentarer: